Omställningen sker nu!

De gröna industri-initiativen i norra Sverige revolutionerar spelplanen. Bygg- och anläggningssektorn är vår bro till framtiden. Övergången pågår nu!