Investera i en region som attraherar företag och människor från hela världen

På Invest in Norrbotten bistår och informerar vi utländska investerare om affärs- och investeringsmöjligheter i Norrbotten, vilka bygger på våra naturresurser. Med grund i vår 100% förnybara energi, arktiska klimat, låga energikostnader samt stark kompetens och expertis, lockar vår region investerare som bidrar till den gröna omställningen. Vårt uppdrag är att stödja och samordna företag som planerar att etablera eller expandera sin verksamhet i Norrbotten, för att underlätta processen för ert företag. Vi tillhandahåller ett brett nätverk av lokala, regionala och nationella affärskontakter.