Industriella tjänster för ett bättre flöde

Vi finns lokalt nära våra kunder på cirka 30 platser, där våra 1 000 anställda har specifik kunskap om deras olika processer och utmaningar. Bland våra kunder finns små och medelstora lokala företag, samt internationella koncerner med verksamhet inom mekanik, fordon, gruvdrift, stål, livsmedel, energi, trä, massa & papper, och vatten & avlopp.