Av Kaunis Iron

Vår vision sätter en utmaning. Vi säger att vi ska utveckla världens mest hållbara järnmalm. Detta kräver att vi kontinuerligt säkerställer att de beslut vi fattar väger in de tre aspekterna av hållbarhet: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

– I medierna reduceras ofta hållbarhet till enbart den miljömässiga synvinkeln, därför anser vi att det är viktigt att betona det övergripande tillvägagångssättet för hållbarhetsbegreppet. Att ta ansvar för att proaktivt utveckla hållbarhetstänkande i allt vi gör som påverkar vårt företag, affärsverksamhet i vår region, naturen och det lokala samhället, säger Åsa Allan, Vice VD.

 

Kaunis_iron_article2_content_small_5eda5d214e.jpg

 

Kaunis Iron har en stor påverkan på lokalsamhällena i Pajala-området. Vårt företag är en viktig arbetsgivare och en betydande kund som köper lokala varor och tjänster för miljontals kronor varje år. Det skapar naturligtvis krav och sätter oss under press att fatta ansvarsfulla beslut.

Vi vill vara en drivande kraft för hela den lokala näringslivet och kontinuerligt återinvestera där vi kan när vi köper varor och tjänster. Uppskattningar visar att Kaunis Iron årligen återinvesterar cirka 182 miljoner kronor lokalt och 317 miljoner kronor regionalt.

Vårt nära samarbete med Luleå tekniska universitet bidrar också till både stärkt forskning och en utvecklad kompetensförsörjning för företag i vår bransch.

Sedan starten har vi haft ett gott samarbete med Samhall, en lokal resurs på arbetsmarknaden som ger viktig socialt stöd i Pajala. Vi har också varit delaktiga i att utveckla mötesplatser och möjligheter, till exempel Folkets Hus i Kaunisvaara och Tornedalen Pride, och vi engagerar oss gärna i projekt som fokuserar på barn och unga. Helt enkelt är välmåendet i det lokala samhället viktigt för oss.

– Under 2021 fick vi bekräftelse på att vi har ett fantastiskt lokalt stöd - inte mindre än 95% av Pajalas invånare anser att gruvan har en positiv inverkan på samhället. Men förtroende är en förgänglig vara, så framåtblickande är vårt fokus att fortsätta ge tillbaka till det lokala samhället och vara en betrodd arbetsgivare,” säger Åsa Allan, Vice VD.

Fakta

95% anser att gruvan har en positiv inverkan på samhället.

98% av Pajalas befolkning i åldern 18 till 34 år känner sig positiva gentemot gruvan.

81% av Pajalas befolkning i åldern 18 till 34 år skulle överväga att arbeta i gruvan.

Om arbetsgivaren
Vi vågar säga att vi är annorlunda. Vi är gruvan för den nya generationen med fokus på varje aspekt av hållbarhet – miljön, samhället och individen. Vi har ett engagerat team av människor som delar våra värderingar. Ett team utan bagage som tillsammans banar sin egen väg och skriver sin egen historia.
www.kaunisiron.se