Av Kaunis Iron

Kaunis Iron förbereder sig för att investera 2,3 miljarder kronor i utökade verksamheter, så snart det nya miljötillståndet träder i kraft. "Vi förbereder en gruvverksamhet för kommande generationer", säger Åsa Allan, vice VD på Kaunis Iron. Den 1 december 2022 beslutade Mark- och miljödomstolen till förmån för Kaunis Irons planer att utöka sin verksamhet med de nya dagbrottsgruvorna Sahavaara och Palotieva. Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Byggandet av en ny flotationanläggning har redan påbörjats vid koncentratorn – en investering på 500 miljoner kronor.

Men totalt sett kommer investeringar på 2,3 miljarder kronor att göras när beslutet träder i kraft och arbetet kan påbörjas på allvar. För närvarande är planen att Sahavaara ska vara i drift vid slutet av 2026 eller 2027. Fram till dess kommer Kaunis Iron att rusta upp sin organisation på olika sätt. Företaget kommer inte bara att rekrytera fler medarbetare utan även etablera helt nya avdelningar.

Åsa Allan, vice VD på Kaunis Iron, förklarar: "Det handlar om cirka 100 personer eller däromkring. Naturligtvis kommer de flesta inte att anlända förrän Sahavaara tas i drift, men vi rekryterar redan för att stärka organisationen inför den kommande resan."

Tillkännagivandet den 1 december 2022 innebär att företaget nu kan börja bygga för framtiden genom att etablera avdelningar som har stått på väntelistan. "Bland annat kommer vi att rekrytera till den nya befattningen som hållbarhetschef. Vi tillsätter verklig styrka i organisationen för detta arbete. Vi lägger även till en kommunikationsansvarig och en fastighetschef." "Det kommer att bli nya anställda inom olika områden. Ett sådant område är arbetsmiljö. Efter fem år tar vi nya strategiska steg för att bygga världens bästa gruvföretag. Det är en fantastiskt spännande känsla nu när vi kan börja förverkliga våra planer."

Och dessa är inga små ambitioner. Förutom att säkra en gruvindustri i Tornedalen för kommande generationer och leverera världens mest hållbara malm, strävar företaget också efter att vara "bäst". "Vi siktar på att bygga en ny gruvindustri. Kulturellt och industriellt. Vår gruva präglas redan av jämställdhet och mångfald, och det finns ingen plats för historisk machokultur. Dessutom letar vi alltid efter nya hållbara lösningar. Nya idéer att bygga på. Min känsla är att vi inte kan nöja oss med något mindre än att vara bäst." När dagbrottsgruvan i Sahavaara tas i drift 2026 eller 27 kommer en särskild yrkesgrupp att stå i fokus. "Vi kommer att behöva lägga till cirka 50 nya förare i vårt team för att hantera alla våra nya malmflöden. Att hitta förare är redan en utmaning idag, så vi hoppas att vår rekrytering blir framgångsrik. Låt äventyret locka ännu fler människor. Vi har redan förare från hela Sverige som trivs med att arbeta för oss", förklarar Åsa Allan.

Rättsligt läge:
 Mark- och miljööverdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd, så en ny granskning kommer att äga rum. Vid skrivande stund är det exakta schemat för den nya förhandlingen okänt.
Kaunis SMÅ___26.JPG

Om arbetsgivaren
Vi vågar säga att vi är annorlunda. Vi är gruvan för den nya generationen med fokus på varje aspekt av hållbarhet – miljön, samhället och individen. Vi har ett engagerat team av människor som delar våra värderingar. Ett team utan bagage som tillsammans banar sin egen väg och skriver sin egen historia.
www.kaunisiron.se