Välkommen till Lapplands djurklinik

För oss är det viktigt att sätta våra patienter i första hand men också att lyssna på vad djurägarna har att säga och att kunna visa empati. För att kunna ge våra patienter högkvalitativ medicinsk vård är det viktigt att vi samarbetar med djurägaren. Mycket av det vi gör på kliniken bör ha en naturlig fortsättning hemma, och på så sätt kan vi uppnå framgångsrika behandlingsresultat.