Det viktigaste vi kan göra för klimatet

Globala utsläpp av växthusgaser måste minska betydligt och inom en kort tidsperiod. Att tackla klimatproblemet kräver en omställning – en betydande utmaning då den globala energiförbrukningen är starkt kopplad till fossila bränslen. Det kräver systemförändringar som tar tid och en hög grad av samarbete mellan industri och beslutsfattare.

Visa extern webb