Driver energiomställningen i norra Sverige

Med energifrågan i hjärtat av övergången till ett mer hållbart samhälle finner vi oss i en ledande position i kärnan av omställningen. Genom strategiska samarbeten med forskning & akademi, privata företag och andra offentliga aktörer, hjälper vi till att leda den teknologiska revolution som krävs för att förverkliga denna övergång.