Vi använder kunskap och erfarenhet för att forma sättet vi lever, arbetar och interagerar

Skanska är ett av världens störta projektutvecklings- och byggföretag, verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra partners och den samlade expertisen hos våra 32 000+ medarbetare bygger vi ett bättre samhälle och skapar innovativa och hållbara lösningar även för kommande generationer.

Visa extern webb