100% förnybar energi

Utvecklingen mot ett framtida samhälle som drivs av hållbar energi handlar inte bara om att byta från fossila bränslen till förnybara. Vi driver också utvecklingen genom att investera i forskning inom flera områden, som vindkraft i kalla klimat. Dessutom initierar vi ständigt nya strategiska samarbeten och genomför hållbara investeringar.

Visa extern webb