Vi skapar fördelar för industrin

Vår styrka ligger i tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri, och vi har gedigen kunskap och erfarenhet när det kommer till att tillämpa forskningsresultat i praktiska industriella tillämpningar. Våra kunder är främst inom gruv-, stål- och metallindustrin, men vi samarbetar också nära med leverantörer till dessa sektorer. Som en strategisk forsknings- och utvecklingspartner stärker vi våra kunders konkurrensfördelar och bidrar till utvecklingen av nya lösningar för processer, material och produkter.