Tillsammans för Umeå

Umeå Energi är ett regionalt energiföretag som utvecklar och tillhandahåller hållbara lösningar för energi- och kommunikationstjänster. Med fokus på regional utveckling i nära samarbete med kunder och partners inom både offentlig och privat sektor arbetar vi med att bygga smarta och hållbara bostadsområden och produktionsanläggningar. Vi bidrar till en bekväm livsstil för våra kunder samtidigt som vi säkrar en hållbar framtid för regionen. Genom att delta i innovativa program, såsom Viable Cities och Ruggedised, där vetenskap, näringsliv och samhället går samman, hjälper vi till att bygga det sammankopplade samhället och bekämpa klimatförändringarna.