Enhetschefer för sommarvikariat 2024, Socialförvaltningen
Gällivare, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Verksamhetsbeskrivning Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, avdelning för vård- och omsorg (särskilt boende för äldre, avdelning för funktionshinder samt avdelning för hemvård. Vi söker vikarierande enhetschefer för sommaren 2024.   Arbetsuppgifter Huvuduppdraget är att tillgodose att brukarna får den vård, omsorg och service de är beviljade. Som enhetschef inom socialförvaltningen har du ansvar för verksamheten enligt de mål Socialnämnden har fastställt för verksamheten och enligt gemensamma policyprogram, riktlinjer, lagar och förordningar.  Du leder och fördelar arbetet inom ditt område samt ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du är direkt underställd avdelningschef. Som stöd för ditt uppdrag har du arbetsledare och enhetschefskollegor samt stöd från kommunövergripande funktioner, t ex personal- och ekonomhandläggare.   Kvalifikationer Du har: • för uppdraget lämplig högskole-/universitetsutbildning • erfarenhet av arbetsledning • förmåga och intresse att hantera ekonomi och verksamhet i ett helhetsperspektiv   Du har förmåga att möta människor samt skapa förtroende och trygghet inom organisationen och gentemot våra brukare.  Vi vill att du ser möjligheter, är öppen för nytänkande och har förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Tjänsten förutsätter att du har ledar- och samarbetsförmåga. Det är även meriterande om du har utbildning inom socialtjänstens område samt inom personal och ekonomi. Eftersom vi är en Förvaltningskommun för minoritetsspråk ser vi det som positivt om du behärskar något av minoritetsspråken, finska, samiska och/eller meän kieli.   Körkort erfordras   Arbetstid/Varaktighet Heltid. Vikariat sommaren 2024 juni-augusti.   Tillträde Enligt överenskommelse   Lön Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna löneanspråk i ansökan.   Upplysningar Avdelningschef:  Johan Apelqvist 0970- 81 86 60 Avdelningschef:  Anna-Lena Niemi 0970-81 86 22   Fackliga företrädare Vision   Ansökan Sista ansökningsdag: 2024-04-15 Rekrytering sker löpande under ansökningstiden   Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.        
Varför du bör arbeta med oss!

Förskola, äldreomsorg, bygglov, sophämtning, vatten, avlopp och snöröjning. Listan över våra arbetsinsatser fortsätter för att få våra invånares vardag att fungera smidigt. Men vi stannar inte där. Vi befinner oss mitt i en unik social transformation och är i centrum för gruvindustrins globala gröna omställning. Denna gröna revolution kräver av oss betydligt mer än många andra kommuner. Vi går den extra milen, tar det extra samtalet, samarbetar och hittar lösningar. Vi gör det för att det är vår enda möjlighet. Vår plats och våra förhållanden har format oss i en anda där vi alltid har behövt lägga ner lite extra arbete.

Som anställd hos oss får du den bästa kombinationen av trygghet och spänning. Som offentlig aktör är vi en trygg arbetsgivare, men i kontrast till det står vi inför en historisk samhällsförändring där vi kommer att åstadkomma omöjliga bedrifter på rekordtid. Det innebär att karriärer hos oss tar dig med på en otrolig resa som kräver både kraft och mod.

Utgången
Om arbetsgivaren
Som anställd hos oss får du den bästa kombinationen av trygghet och spänning. Som offentlig aktör är vi en trygg arbetsgivare, men i kontrast till det står vi inför en historisk samhällsförändring där vi kommer att åstadkomma nästan omöjliga bedrifter på rekordtid. Det innebär att karriärer hos oss tar dig med på en otrolig resa som kräver både kraft och mod.
gallivare.se