Doktorand i mänsklig arbetsvetenskap
Luleå, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Doktorand
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom innovativ utbildning och banbrytande forskningsresultat, och utifrån den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga och konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi har för närvarande 1 840 anställda och 17 670 studenter. De kommande åren kommer mångmiljardinvesteringar att göras i stora projekt i Norra Sverige för att skapa ett fossilfritt samhälle både nationellt och globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa spetsforskningsprojekt och i den samhällsomvandling som de innebär. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar för att matcha de kunskaper som efterfrågas. Vi hoppas att du hjälper oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Vi söker nu en doktorand för att arbeta i det EU-finansierade projektet EU-CoWork: Developing Compassionate Workplaces in Europe för den digitala och gröna arbetsmiljön för att skydda anställdas mentala och fysiska hälsa och välbefinnande. Doktoranden kommer att vara anställd inom forskningsområdet Human Work Science. Ämnesbeskrivning Human Work Science omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, arbetsorganisation och andra sociala processer. Fokus ligger på att förstå mänskliga förutsättningar och behov med det yttersta målet att främja säkra och attraktiva arbetsmiljöer och främja en socialt hållbar utveckling inom arbetsliv, industri och samhället i stort. Projekt beskrivning Det EU-finansierade forskningsprojektet EU-CoWork fokuserar på utveckling av arbetsplatsstöd till anställda som upplever svåra livshändelser relaterade till allvarlig sjukdom, vård, döende och dödsfall, och på hur förutsättningarna för detta stöd kan förstås i relation till arbetsorganisationer och arbetsplatskulturer präglade av digitalisering och grön omställning. En viktig del av ditt arbete i projektet är att utveckla och analysera Compassionate Workplaces-program baserade på samskapande forskningsmetoder i samarbete med ett antal arbetsplatser i norra Sverige. Projektet innebär samarbete med forskare från Belgien, Grekland och Österrike som genomför liknande studier i sina respektive länder. Som en del av den svenska arbetsgruppen i ovan nämnda projekt kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och arbeta vid Avdelningen för människa och teknik och forskningsämnet Human Work Science. Arbetsuppgifter Doktorandtjänsten är en fyraårig heltidstjänst som innebär utbildning på forskarnivå och avslutas med en doktorsexamen i Human Work Science. Du kommer att ha en individuell studieplan och minst två handledare. Att arbeta som doktorand innebär goda möjligheter att forma både dagliga uppgifter och forskningsfrågor. Examensarbetet innebär planering och genomförande av såväl teoretiskt som praktiskt arbete samt resor, besök och samarbete med företag och andra aktörer, främst i Sverige men även i andra länder. Hit hör datainsamling via t.ex. undersökningar, intervjuer, observationer och workshops, litteratur- och teorigenomgångar, kvalitativa och statistiska analyser samt löpande vetenskapliga och populärvetenskapliga presentationer av resultaten. Utöver ovanstående ingår även samarbete med andra forskare, deltagande i möten, seminarier och konferenser (lokala, nationella och internationella), deltagande i obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser, skriva vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. Det finns också möjligheter att utforska lärarrollen genom att undervisa i t.ex. socionomprogrammet och programmet Ingenjörsdesign. Kunskaper och erfarenhet För behörighet krävs en magisterexamen (eller motsvarande) med en specialisering som är relevant för Human Work science-forskning, såsom sociologi, hälsovetenskap, human resource management och psykologi. Erfarenhet av att studera och analysera arbetsorganisation, arbetsrelationer och villkor genom kvantitativa och kvalitativa metoder är meriterande. Dessutom är det meriterande att ha kunskap om och ett stort intresse för samskapande forskning. Med tanke på forskningens kommunikativa karaktär är en stark färdighet i både muntliga och skriftliga uttryck på både svenska och engelska avgörande. Personlig lämplighet kommer också att beaktas. För mer information om doktorandstudierna se: Tekniskt område allmänna kursplaner | Luleå tekniska universitet (ltu.se) Information Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning eller andra institutionsuppgifter kan tillkomma med max 20%. Placering: Luleå. Start: enligt överenskommelse men senast 1 augusti 2024. För ytterligare information, vänligen kontakta: Universitetslektor Tiziana Sardiello, tiziana.sardiello@ltu.se, 0920-49 23 19, universitetslektor Anna Berg Jansson, anna.jansson@ltu.se, 0920-49 29 79, Jörgen Normark, rektor för avdelningen Design, människor och teknik, jorgen.normark@ltu.se, 0920-49 14 80 Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta tillkännagivande har den svenska versionen företräde. Ansökan För att söka tjänsten, använd ansökningsknappen nedan. Se till att du bifogar ett personligt brev, ditt CV/CV och kopior av verifierade universitetsdiplom. Inkludera dessutom en uppsats, rapport eller annan skriven text som du skrivit. Vidare skicka in en kort text (ungefär en halv A4-sida) som reflekterar över projektets ämne och kortfattat beskriver ditt intresse för det. Vänligen märk din ansökan med referensnumret nedan. Det är viktigt att notera att både ansökan och examensbevis måste presenteras på antingen svenska eller engelska.bild av projektet och kortfattat beskriva ditt intresse för det. Vänligen märk din ansökan med referensnumret nedan. Det är viktigt att notera att både ansökan och examensbevis ska uppvisas på antingen svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 23 april 2024 Referensnummer: 1443-2024
Varför du bör arbeta med oss!

Luleå Tekniska Universitet grundar sitt hållbarhetsarbete på vår vision att forma framtiden genom innovativa utbildningar och banbrytande forskningsresultat för att skapa globala samhällsfördelar baserade på den Arktiska regionen. Detta arbete bygger bland annat på Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Många miljarder satsas för närvarande i Norrbotten och Västerbotten för en fossilfri framtid. På Luleå University of Technology hittar du kurser och utbildningar som stärker kompetensen som den gröna omställningen kräver. Kom och arbeta med oss eller med ett av de andra företagen inom den gröna omställningen. Hitta samarbeten eller arbetskraft för din organisation och bidra till ett hållbart samhälle.

Sista ansökningsdag 2024-04-23
Om arbetsgivaren
Luleå Tekniska Universitet genomgår en snabb tillväxt med världsledande expertis inom flera forskningsområden. Vår forskning genomförs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF samt med ledande internationella universitet och nationella och regionala aktörer. Luleås Tekniska Universitet har en total omsättning på 1,9 miljarder SEK per år. För närvarande har vi 1 815 anställda och 19 155 studenter.
www.ltu.se