Doktorand i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård
Luleå, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Doktorand
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom det hälsovetenskapliga området bedriver institutionen forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, medicinsk teknik och psykologi. Vidare ges utbildning till arbetsterapeut, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi. Vi söker nu en doktorand i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård. Det aktuella doktorandprojektet fokuserar på återhämtningsinriktade uppföljningssamtal i psykiatrisk tvångsvård och är knutet till den nationella forskarskolan SWEPROF. Det innebär att en del av din utbildning kommer att ske tillsammans med doktorander från andra lärosäten, vars forskningsprojekt också berör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. I dina arbetsuppgifter ingår förutom deltagande i forskarutbildningen aktivt arbete i det aktuella projektet. Ämnesbeskrivning Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden. Projektbeskrivning Uppföljningssamtal ska enligt lag erbjudas den patient som utsatts för en tvångsåtgärd. Samtalet ska ge underlag för anpassning av tvångsåtgärder efter patienternas behov och önskningar samt kvalitetsutveckling av verksamheten. Vi har idag inte tillräcklig kunskap om vilken effekt dessa samtal har eller hur de bäst ska utföras. Det här forskningsprojektet innebär att en modell för införande och genomförande av återhämtningsstödjande samtal i psykiatrisk tvångsvård utvecklas i samarbete med patienter, anhöriga och personal. Modellen kan användas vid uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder och bidra till att stödja patienters återhämtning, öka personalens kunskap och förändra deras attityder till återhämtning, och minska förekomsten av tvångsåtgärder. Arbetsuppgifter En doktorandanställning innebär både teoretiskt och praktisk vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan. Du som doktorand blir en del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för dig att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att vara delaktig i forskarskolan och dess seminarieverksamhet samt genomföra forskarutbildningskurser. Vidare att presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring komma att ingå. Kvalifikationer Du är kvalificerad att söka denna anställning om du har grundläggande behörighet med en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning i omvårdnad lägst magisterexamen med huvudämne/huvudområde omvårdnad. Examina i andra närliggande ämnen kan prövas som särskild behörighet. Du som sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Kvalitet och inriktning på examensarbete på avancerad nivå samt eventuella vetenskapliga publikationer kommer att ingå i bedömningen av lämplighet att genomföra forskarutbildning. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård samt erfarenheter av kliniskt arbete, forskning. undervisning eller handledning inom psykiatrisk vård. Information Anställningen som doktorand är tidsbegränsad till 4 års heltidstjänstgöring. Vid eventuell institutionstjänstgöring upp till 20 % förlängs anställningen upp till motsvarande 5 års heltidstjänstgöring. Lön enligt gällande avtal. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde 2 september 2024. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Sebastian Gabrielsson, biträdande professor, 0920-49 3227 sebastian.gabrielsson@ltu.se Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker anställningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis, examensarbete på avancerad nivå samt eventuella vetenskapliga publikationer. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 9 april 2024 Referensnummer: 1127-2024
Varför du bör arbeta med oss!

Luleå Tekniska Universitet grundar sitt hållbarhetsarbete på vår vision att forma framtiden genom innovativa utbildningar och banbrytande forskningsresultat för att skapa globala samhällsfördelar baserade på den Arktiska regionen. Detta arbete bygger bland annat på Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Många miljarder satsas för närvarande i Norrbotten och Västerbotten för en fossilfri framtid. På Luleå University of Technology hittar du kurser och utbildningar som stärker kompetensen som den gröna omställningen kräver. Kom och arbeta med oss eller med ett av de andra företagen inom den gröna omställningen. Hitta samarbeten eller arbetskraft för din organisation och bidra till ett hållbart samhälle.

Utgången
Om arbetsgivaren
Luleå Tekniska Universitet genomgår en snabb tillväxt med världsledande expertis inom flera forskningsområden. Vår forskning genomförs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF samt med ledande internationella universitet och nationella och regionala aktörer. Luleås Tekniska Universitet har en total omsättning på 1,9 miljarder SEK per år. För närvarande har vi 1 815 anställda och 19 155 studenter.
www.ltu.se