Doktorand inom robotik och artificiell intelligens
Luleå, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Doktorand
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu fyra doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik. Ämnesbeskrivning Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter. Projektbeskrivning RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt samt deltar i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet vilket leds av NASA/JPL. Arbetsuppgifter Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri. Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt. Doktorandtjänsterna kommer att innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik. Modellering och styrning av mjuka aktuatorer med RL-algoritmer -Modellering av mjuka aktuatorer med flera frihetsgrader för att hantera tidsvarierande dynamik i systemet, särskilt på grund av tidsvarierande mekaniska egenskaper -RL-baserat tillvägagångssätt för att styra, stabilisera och maximera utdata från aktuatorer med minimal inmatning -Implementering av aktuatorer i realtidssystem, skapande av mjuka robotar Distribuerad uppgiftsplanering och navigering för samarbetsmanipulation -Lokalisering i röriga inomhusmiljöer -Rörelseplanering för icke-cirkulära osymmetriska robotar -Distribuerad uppgiftsplanering för samarbetsuppdrag -Uppfattning och kontroll av röriga miljöer -Inlärningsbaserad multiagentuppfattning och kartläggning i statiska och dynamiska miljöer För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet Kvalifikationer För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och, erfarenhet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav. Information Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse. För vidare information, var vänlig att kontakta: George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920- 49 1298, geonik@ltu.se Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529, kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920- 49 1792, lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Sista ansökningsdag: 16 april 2024 Referensnummer: 1412-2024
Varför du bör arbeta med oss!

Luleå Tekniska Universitet grundar sitt hållbarhetsarbete på vår vision att forma framtiden genom innovativa utbildningar och banbrytande forskningsresultat för att skapa globala samhällsfördelar baserade på den Arktiska regionen. Detta arbete bygger bland annat på Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Många miljarder satsas för närvarande i Norrbotten och Västerbotten för en fossilfri framtid. På Luleå University of Technology hittar du kurser och utbildningar som stärker kompetensen som den gröna omställningen kräver. Kom och arbeta med oss eller med ett av de andra företagen inom den gröna omställningen. Hitta samarbeten eller arbetskraft för din organisation och bidra till ett hållbart samhälle.

Sista ansökningsdag 2024-04-16
Om arbetsgivaren
Luleå Tekniska Universitet genomgår en snabb tillväxt med världsledande expertis inom flera forskningsområden. Vår forskning genomförs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF samt med ledande internationella universitet och nationella och regionala aktörer. Luleås Tekniska Universitet har en total omsättning på 1,9 miljarder SEK per år. För närvarande har vi 1 815 anställda och 19 155 studenter.
www.ltu.se