Postdoc-tjänst inom robotik och artificiell intelligens
Luleå, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Forskarassistent
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom innovativ utbildning och banbrytande forskningsresultat, och utifrån den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga och konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi har för närvarande 1 840 anställda och 17 670 studenter. De kommande åren kommer mångmiljardinvesteringar att göras i stora projekt i Norra Sverige för att skapa ett fossilfritt samhälle både nationellt och globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa spetsforskningsprojekt och i den samhällsomvandling som de innebär. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar för att matcha de kunskaper som efterfrågas. Vi hoppas att du hjälper oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Robotik och artificiell intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid institutionen för datavetenskap, el- och rymdteknik vid Luleå universitet of Technology söker nu två postdocs som bidrar till vår växande verksamhet. RAIs vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som teamet har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, flyginspektion av åldrande infrastruktur, multirobotsök och räddning, multisensoriell fusion och multirobotkoordination, inklusive multirobotperception, decentralisering och uppdragsutförande. RAI-teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt, medan RAI också deltog i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet som leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/). Ämnesbeskrivning Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som kännetecknas av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med den omgivande miljön och människor under utförandet av specifika uppgifter. Projekt beskrivning Du kommer att arbeta inom området flygrobotik och aktiviteterna kommer att kopplas till nationella, europeiska och världsomspännande FoU-projekt. Karakteristiska forskningsämnen kommer att fokusera på, men inte begränsas till, följande områden, där ett bevis på tidigare arbete med experimentellt verifierade resultat är nödvändigt: Generativa AI (GAI)-gränssnitt för intelligent beslutsfattande på hög nivå inom robotik • GAI-vägledd uppdragsplanering och beslutsfattande online i komplexa miljöer. • Effektiv och robust översättning mellan GAI och robotar med tillförlitliga tvåvägsgränssnitt • Dynamikmedveten uppdragsplanering och genomförande med multimodala sensordata Samarbetande rymdfarkoster som flyger • Vision aktiverad detektering och uppskattning av pose, massa egenskaper, etc. • Säker riskmedveten samarbetsträff och planering av närhetsrörelser • Multi-agent Cooperative/collaborative task management (fraktionerad) • Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmning. • Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samverkande uppdragsutförande. • Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmning. Multimodal perception och semantisk segmentering av stadsmiljöer • Semantisk segmentering av stadsmiljöerna. • Multimodal perception för tillståndsuppskattning • Högupplösta multimodala kartläggningsarkitekturer för tät strukturmodellering • Kartläggning av flera abstraktionslager och scengrafgenerering. • Inlärningsbaserad storskalig samverkande SLAM och täckningsvägsplanering för storskalig tät återuppbyggnad plikter En postdocs arbetsuppgifter omfattar främst forskning. Du kommer att utföra forskning med betydande experimentella komponenter som bör publiceras i peer-reviewed internationella tidskrifter och vid större konferenser. Tjänsten kommer att innefatta handledning av doktorander och civilingenjörer, undervisning och stöd i att skaffa medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansiärer/råd, EU:s ramprogram eller industri. Kvalifikationer För att vara behörig till anställning som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen i automatik eller liknande ämne. En doktorsexamen som avläggs senast tre år före sista ansökningsdag ger en användbar merit. Kandidater som har avlagt doktorsexamen vid ett tidigare tillfälle kan också komma i fråga om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med bevisad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (C++, ROS, Matlab). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga driftsförhållanden, i ett tillvägagångssätt för att minska gapet mellan ren teori och experimentella verifikationer. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands och därmed ha goda kunskaper i engelska. Vidare information Anställningen är begränsad till 2 år med möjlighet till förlängning 1 år. Med start i maj 2024. För ytterligare information vänligen kontakta George Nikolakopoulos, ordförande professor +46 (0)920 491298, geonik@ltu.se Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920 491529, kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920 491792, lars.frisk@ltu.se Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta tillkännagivande har den svenska versionen företräde. Ansökan Vi ser helst att du söker denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan ska innehålla ett detaljerat CV med en fullständig beskrivning av kandidatens alla vetenskapliga meriter och publikationer, motiveringsbrev, en forskningsplan med en beskrivning av forskningsämnena, lista över framgångsrika anslagsansökningar, lista över 2 personer som kan ge rekommendationer för kandidaten och kopior av verifierade och översatta examensbevis från gymnasiet och universiteten. Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Sista ansökningsdag: 15 april 2024 Referensnummer: 1335-2024
Varför du bör arbeta med oss!

Luleå Tekniska Universitet grundar sitt hållbarhetsarbete på vår vision att forma framtiden genom innovativa utbildningar och banbrytande forskningsresultat för att skapa globala samhällsfördelar baserade på den Arktiska regionen. Detta arbete bygger bland annat på Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Många miljarder satsas för närvarande i Norrbotten och Västerbotten för en fossilfri framtid. På Luleå University of Technology hittar du kurser och utbildningar som stärker kompetensen som den gröna omställningen kräver. Kom och arbeta med oss eller med ett av de andra företagen inom den gröna omställningen. Hitta samarbeten eller arbetskraft för din organisation och bidra till ett hållbart samhälle.

Utgången
Om arbetsgivaren
Luleå Tekniska Universitet genomgår en snabb tillväxt med världsledande expertis inom flera forskningsområden. Vår forskning genomförs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF samt med ledande internationella universitet och nationella och regionala aktörer. Luleås Tekniska Universitet har en total omsättning på 1,9 miljarder SEK per år. För närvarande har vi 1 815 anställda och 19 155 studenter.
www.ltu.se