Design Manager Instrumentation & Control System
Skellefteå, Sweden
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Design Manager Instrumentation & Control System
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?

Roll:

Instrument & Control Discipline Engineering Manager ger teknisk vägledning och ledarskap till all Ett-personal inom deras tilldelade disciplin(er). DEM kommer att tillhandahålla standardarbetsprocesser, procedurer, guider och ritningar för Ett-programmet av arbeten inom sina discipliner. DEM kommer att genomföra revisioner av kritiska arbeten för att säkerställa att designerna är kompletta, kompatibla med tillämpliga koder och standarder, Ett riktlinjer, av adekvat kvalitet för att stödja nedströmsfunktioner och för att eliminera slösaktig överdesign. DEM kommer att hålla sig uppdaterad om aktuell teknik inom deras disciplin och kommer att tillhandahålla teknisk utbildning och workshops för sin tilldelade personal.

Ansvar:

Discipline Engineering Manager ansvarar för:

 • Utveckling och implementering av alla procedurer, standarder och guider förknippade med disciplinerna under deras ansvarsområde
 • Identifiera alla tillämpliga koder och standarder som ska följas inom deras discipliner och se till att de ingår i alla Ett-designer
 • Anställning av ny personal inom deras disciplin
 • Tilldelning av disciplinpersonal till projekt utifrån bemanningsplaner framtagna av projekten
 • Årliga prestationssamtal av all personal inom sina discipliner
 • Genomföra revisioner av kritiska leveranser för att säkerställa lämplig kvalitet och fullständighet
 • Upprätthålla en disciplinbemanningsplan för Ett-programmet av arbeten inom deras disciplin, inklusive start- och slutdatum
 • Övervaka disciplinutbildning och utvecklingsplaner
 • Coach och mentor disciplin personal
 • Granskning av projektets baslinjer och genomförandeplaner, inklusive uppskattade kvantiteter, kostnader och tidsplan
 • Tekniska anbudsutvärderingar för respektive disciplin/arbetsomfattning
 • Godkännande av konceptuella, grundläggande och detaljerade konstruktioner utförda internt eller av tredje part
 • Utveckling av lärdomar inom respektive disciplin
 • Delta i tekniska personalmöten varje vecka
 • Övriga arbetsuppgifter som tilldelas av ingenjörsdirektören

Myndigheter: DEM har följande myndigheter:

 • Godkännande av disciplindesignguider och standarder
 • Fastställande av koder som ska följas för deras disciplin
 • Upprätthållande av efterlevnad av Ett process och procedurer, och tillämpliga koder och standarder

Ansvar: DEM är ansvarig inför ingenjörsdirektören för:

 • Efterlevnad av företagets processer och rutiner
 • Snabb identifiering av resursbehov
 • Slutförande i rätt tid av tilldelade revisioner och uppföljning för att säkerställa att korrigerande åtgärder har genomförts
 • Övriga uppgifter som tilldelas av ingenjörsdirektören
Varför du bör arbeta med oss!

Världen vänder ryggen åt fossila bränslen. Med förändringen kommer nya möjligheter och nya krav för industrin. Tillsammans bygger vi en renare värld.

Grundat 2016 för att möjliggöra den europeiska övergången till en avkarboniserad framtid, har Northvolt gjort snabba framsteg i sitt uppdrag att leverera världens grönaste litiumjonbatteri med minimal CO2-avtryck och har vuxit till över 3 000 personer från över 100 olika nationaliteter.

Northvolt har hittills säkrat kontrakt värda mer än 55 miljarder dollar från nyckelkunder, inklusive BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars och Polestar, för att stödja sina planer, som inkluderar etablering av återvinningskapacitet för att möjliggöra att 50 procent av alla sina råmaterialbehov ska komma från återvunna batterier år 2030.

Sista ansökningsdag ASAP
Om arbetsgivaren
Grundat 2016 för att möjliggöra Europas övergång till en koldioxidfri framtid har företaget gjort snabba framsteg i sitt uppdrag att leverera världens grönaste litiumjonbatteri. Northvolt är nu en ledande aktör inom batteriproduktion i Europa och samarbetar med några av Europas främsta fordons- och branschaktörer. På Northvolt utmanar vi oss själva och andra varje dag att snabbt röra oss mot en mer hållbar framtid. Vi använder passion, djärvhet och excellens för att uppfinna, bygga och återvinna världens grönaste batterier. Tillsammans lär vi oss, misslyckas och växer i ett omtänksamt team, med vetskapen om att våra mångfaldiga perspektiv och färdigheter är avgörande för vår framgång. Välkommen till Northvolt!
northvolt.com