Skolpsykolog elevhälsan, för- och grundskolan
Umeå, Sverige
Anställningstyp Heltid
Jobbposition Skolpsykolog
Arbetsmodell På plats
Är du den rätta?
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro. Pedagogiskt stödcentrum är organiserat inom Elevhälsan och arbetar med pedagogiskt stöd till elever, personal och rektorer inom Umeås kommunala för- och grundskolor. Pedagogiskt stödcentrum består av Björkenskolan som är en resursskola/särskild undervisningsgrupp samt flera pedagogiska stödteam. De pedagogiska stödteamen är en resurs för elever och personal i grundskolan. Stödteamen består av pedagoger och en psykolog som arbetar med åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande insatser vid problematiska skolsituationer. Arbetet sker i samarbete med aktuell skola och man arbetar på såväl individ, grupp som organisationsnivå. Ett av stödteamen arbetar med stöd till skolor som har behov av att anpassa lärmiljön för enskilda elever i omfattande behov av särskilt stöd. Fokus i teamets uppdrag är att se över och anpassa lärmiljön i dialog med hemskolan, samverka med vårdnadshavare samt andra aktörer kring eleven och bidra i kartläggningsarbetet av elevens skolsituation. I uppdraget ingår även arbete på Björkenskolan genom att bl. att kartlägga elevers skolsituation inför start på Björkenskolan och stötta vid eventuell utskolning från Björkenskolan. I uppdraget ingår även att delta i det löpande elevhälsoarbetet gällande eleverna på Björken. En av våra medarbetare i teamet ska vara föräldraledig under läsåret 24/25 och vi söker därför en driven psykolog som är intresserad av att göra skillnad och förbättra elevers skolsituation. Är du den vi söker? Dina arbetsuppgifter Som psykolog i ett pedagogiskt stödteam kommer du i nära samarbete med en kollega, specialpedagog, att arbeta med elever i omfattande behov av särskilt stöd. Tillsammans gör ni kartläggningar som involverar elev, skolpersonal och vårdnadshavare med fokus på elevens skolsituation. Tillsammans med rektor, pedagoger och lokal elevhälsa kan en handlingsplan utarbetas på individ-, grupp och organisationsnivå med syfte att hitta långsiktigt hållbara lösningar som kan förbättra skolsituationen. I uppdraget ingår ett konsultativt arbete med ett stödjande förhållningssätt gentemot skolans personal. Du som psykolog bidrar med dina yrkeskunskaper i samtal och handledning. Du kommer även att bidra med kartläggning inför elevers start på Björken och med ditt perspektiv i det löpande elevhälsoarbetet under läsåret i samarbete med personal på Björkenskolan. För att du ska nå framgång i dina uppdrag krävs en god samverkan med tex rektor, pedagoger, vårdnadshavare, elevhälsa, socialtjänst, habilitering och BUP. Målet med ditt arbete är att fler elever ska kunna tillgodogöra sig undervisning och känna välmående i skolans lärmiljö.   Du har din arbetsplats på Umestan men en stor del av ditt arbete förläggs ute på olika skolor och på Björken. Om dig Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du har erfarenhet av barn och ungdomar och en god inblick i skolans uppdrag. Vi ser gärna att du har arbetat inom skolan med elever i behov av särskilt stöd. Vi vill också att du har erfarenhet av att samverka med vårdnadshavare och andra aktörer som finns runt eleven såsom tex elevhälsa, socialtjänst, habilitering och BUP. Vi vill att du har erfarenhet av och förmåga till ett konsultativt arbetssätt och/eller handledning. För att lyckas i arbetet behöver du brinna för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och ha förmåga att skapa goda relationer. Du har ett lösningsfokuserat synsätt och en god empatisk förmåga. Även i pressade situationer håller du dig lugn, stabil och kontrollerad. En viktig förutsättning är också att du har ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och personal/samverkanspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Övrigt Vikariat, heltid, med tillträde 2024-08-12 till och med 2025-06-20. Följ Umeå kommun på Linkedin! Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.gatewayumea.se/sv/move-to-umea Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.  Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.
Varför du bör arbeta med oss!

Umeå är platsen där kreativiteten hos en livlig stad omges av orörd natur åt alla håll. Vår stad erbjuder otroliga gastronomiska upplevelser och världskända kulturella instutioner och festivaler. Med ett överflöd av kreativitet, kultur och toppmoderna försknings- och utbildningsinstutioner välkomnar Umeå de nyfikna och kreativa. Vi erbjuder en balans mellan arbete och privatliv och ett oöverträffat samspel mellan en dynamisk stadsmiljö och natur utan dess like. 

Utgången
Om arbetsgivaren
Umeå är platsen där kreativiteten hos en livlig stad omges av orörd natur åt alla håll. Vår stad erbjuder otroliga gastronomiska upplevelser och världskända kulturella instutioner och festivaler. Med ett överflöd av kreativitet, kultur och toppmoderna försknings- och utbildningsinstutioner välkomnar Umeå de nyfikna och kreativa. Vi erbjuder en balans mellan arbete och privatliv och ett oöverträffat samspel mellan en dynamisk stadsmiljö och natur utan dess like.
www.gatewayumea.se