480 dagar med betald föräldraledighet!

Familjelivet i Sverige och i Boden är oerhört viktigt och värderat i hela vårt samhälle, vilket är varför Sverige erbjuder det mest generösa föräldraledighetssystemet i hela världen! Föräldrar i Sverige får sammanlagt 480 betalda dagar ledigt med varje barn, att fördela mellan föräldrarna som de väljer, inklusive 30 dagar som föräldrarna kan ta tillsammans och ytterligare 10 dagar som båda föräldrarna tar tillsammans när ett barn föds.

boden-familylife-bed.jpg

Och om ditt barn blir sjukt eller behöver vård från någon av föräldrarna har du rätt till 120 betalda dagar ledigt per år för att göra detta genom VAB-systemet (vård av barn på svenska). Du kan ansöka om detta från och med att ditt barn är 8 månader gammalt tills han eller hon fyller 12 år.

Förskolan i Sverige är också ett av de mest omfattande och generösa systemen i världen, där varje familj endast betalar en bråkdel av sin inkomst, med en takhastighet på cirka €150 euro per månad för det första barnet, och en reducerad avgift för varje efterföljande barn. Förskola är också tillgänglig för studenter i Sverige med barn.