Bygger en stark grund för vår ungdom

Boden har alltid prioriterat sina yngsta invånare - Bodens framtid. Över 250 miljoner svenska kronor investeras på att bygga nya skolor över hela kommunen, för att säkerställa tillräckligt med utrymme för nya invånare och för att hålla våra klassstorlekar små för en mer personlig lärandeupplevelse. Boden kommer att fortsätta att sätta sina barn främst och sträva efter att alltid vara i framkant när det gäller att utveckla sina utbildningserbjudanden.

boden-schools-soccer.jpg

I vår expansionsplan ingår att två nya förskolor färdigställdes i februari 2021: Björkdungens förskola, belägen i centrala Boden, och Lunda förskola, belägen i Sävast. När vi utformar våra nya skolor betonar vi tre primära mål: (1) skolans övergripande funktion, (2) barnens behov i lärandeprocessen, och (3) arbetsmiljön för pedagogerna. Våra skolor är uppdelade i avdelningar för olika åldersgrupper, men har också öppna ytor där barn från olika åldersgrupper kan interagera, vilket stärker lärandeprocessen. Dessutom, som en del av funktionen och designen, är all möblering och alla fönster konstruerade i proportion till barnen, och inte för vuxna, för att främja utvecklingsprocessen över åldersgrupperna.

Efter färdigställandet av våra två nyaste skolor planerar vi att bygga fler förskolor under de kommande åren på flera platser, inklusive i Sanden och Trångfors. För att komplettera de nybyggda skolorna renoverar och utökar vi även tre befintliga skolor. En sådan renovering och utökning sker vid en skola i Mårängskolan, belägen nära Sävastöns Boden Business Park, strax söder om Bodens stadskärna.

Utbildning är alltid nära

I Boden prioriterar vi tid tillsammans med familjen, vilket innebär att begränsa tid spenderad på pendling i alla avseenden, inklusive pendlingstiden till skolorna. I vår relativt lilla stad med cirka 30 000 invånare har vi tretton allmänna skolor, sju privata skolor och tre olika pedagogiska tillvägagångssätt, och varje år expanderar vi för att välkomna nya invånare! Det innebär att oavsett var du väljer att bo i Boden kommer du aldrig att vara långt ifrån ditt arbete eller var dina barn går skolan , vilket effektivt eliminerar din dagliga pendling!

boden-schools-slide.jpg

Boden International School

Med det ökande antalet internationella familjer som flyttar till Boden har vi beslutat att matcha denna efterfrågan genom att öppna ett  International Education Program med internationellt utbildade och erfarna lärare för att ge dina barn en högkvalitativ global läroplan som är överförbar och erkänd universellt.

Fri utbildning och sjukvård

Sverige som land och Boden som kommun anser att utbildning och sjukvård är av yttersta vikt för våra barns utveckling, vilket är anledningen till att både sjukvård och utbildning är helt gratis, ända upp till en doktorsexamen! Även privata skolor i Sverige är en del av det allmänna utbildningssystemet och är helt kostnadsfria.

För studenter som väljer högre utbildning och vill gå på universitetet finns det ingen avgift för undervisningen, och studenterna får till och med ett månatligt stipendium för att studera. Studenter måste dock betala för bostad, dock till reducerade priser, och får tillgång till lågräntelån genom den svenska regeringen. Boden och Sverige tror att alla som väljer att bedriva högre utbildning ska ha möjlighet att göra det.

När det gäller sjukvård är alla läkar- och tandläkarbesök helt kostnadsfria fram till 20 års ålder. Kostnaden därefter är aldrig mer än cirka 1000 kr per år - vilket innebär att allt över den nominella kostnaden, oavsett om det är för kirurgi eller en allvarlig medicinsk tillstånd, är helt gratis.

boden-schools-childonstone.jpg