Nästa generations revolutionärer växer fram

Sverige som land och Gällivare som kommun anser att utbildning och sjukvård är av avgörande betydelse för att maximera människans potential. Därför är både sjukvård och utbildning helt gratis, ända upp till doktorsnivå! Även privata skolor i Sverige ingår i det allmänna utbildningssystemet och är helt kostnadsfria.

För studenter som väljer att gå på universitetet finns inga undervisningsavgifter. Studenterna får till och med ett månatligt bidrag för att underlätta deras studier.

Gallivare_school_2f503ca5b7.webp

Förskola i Gällivare

Barnomsorg i Sverige är också ett av de mest omfattande och generösa systemen i världen, där varje familj betalar endast en blygsam avgift. Maxavgiften är ungefär 150 euro per månad för det första barnet och en reducerad avgift för varje efterföljande barn. Dagis är också tillgängligt för studenter i Sverige med egna barn.

Gallivare_schools_75c9b221e0.webp

Åldrarna 1-6

Välj mellan en av våra 14 kommunala förskolor, 1 privat förskola och 1 samisk förskola i Gällivare kommun för utbildningsaktiviteter för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller söker arbete. Från 3 års ålder är varje barn garanterad minst 15 timmars förskoleverksamhet per vecka under skolterminen.

Åldrarna 6-16

Gällivare fortsätter att investera i att öka skolkapaciteten med en ny grundskola på ritbordet för att komplettera de befintliga 9 kommunala grundskolorna, 1 privat grundskola och 1 samisk grundskola i kommunen som betjänar över 2000 barn i denna ålderskategori.

Ålder 16+

Gällivare Gymnasium är en del av ett utökat campus som inkluderar gymnasieskolorna från grannkommunerna Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Tillsammans kallas de Lapplands Gymnasium och Gällivare Gymnasium och är ansvariga för cirka 600 elever och 80 lärare. Specialiserade utbildningsspår är kopplade till stora lokala arbetsgivare som Boliden och LKAB. Totalt finns 11 nationella utbildningsspår att välja mellan.

Gällivare elitskidgymnasium

Lapplands Gymnasium erbjuder en elitinternatskola med inriktning både för längd och alpint. Ansökan görs via Svenska Skidförbundet och kombineras med en vanlig utbildning på Gällivare Gymnasium.

Gallivare_schools3_5acba4fed4.webp

Gällivare kulturskola 

Förutom de traditionella skolorna och utbildningsprogrammen rymmer kommunen även Gällivare kulturskola, som erbjuder barn möjligheten att upptäcka glädjen i kultur, kreativitet och skapande. Gällivare kulturskola samarbetar nära med de kommunala grundskolorna och gymnasiet för att erbjuda kulturell utbildning och upplevelser.

Universitetsåren

Det finns många universitet över hela Sverige och det lokala valet är Luleå tekniska universitet (LTU). Med över 19 000 studenter och över 1800 personal (270 professorer) fördelade på 5 institutioner kommer det att finnas ett specialistämne för dina små älsklingar. Institutionerna inkluderar datavetenskap, elektrisk och rymdteknik, tekniska vetenskaper och matematik, hälsa, utbildning och teknik, samhällsvetenskap, teknik och konst samt civil- och miljöteknik. Samarbeten med internationella och nationella företag är mycket starka på LTU med över 60% av forskningsfinansieringen från företagskällor.

Av de boende i Gällivare väljer många studenter också distansutbildning. Av alla universitetsstudenter i kommunen är 75% inskrivna i distansutbildningar, och 24% deltar i utbildningsprogram på plats.

Lapplands Lärandecenter

För vuxna erbjuder Lapplands Lärandecenter en mängd olika utbildningar och kurser för omskolning eller komplettering. Du kan slutföra din gymnasieutbildning, ta ytterligare kurser inom ditt område eller börja en helt ny utbildningsväg senare i din karriär. Lärandecentret erbjuder också studierum, distansutbildning och utbildningsverktyg samt stöd och vägledning för vuxna studenter. Eftersom efterfrågan på ny kunskap och kompetens förändras på arbetsmarknaden är omskolning och komplettering en unik möjlighet för vuxna att anpassa sig till dessa föränderliga förhållanden.