Tid för de viktigaste personerna i ditt liv

I Jokkmokk får nya familjer närhet till allt ni behöver i er vardag - underbara grannar, blomstrande kultur, restauranger och butiker samt den magnifika naturen i Norra Sverige. Men livet i Jokkmokk erbjuder också säkerhet och stöd från ett nationellt föräldraledighetssystem, sjukvård och utbildningssystem som säkerställer att föräldrar aldrig behöver välja mellan sina karriärer eller sina nära och kära.

Det svenska levnadssättet

Familjelivet i Sverige och i Jokkmokk är oerhört viktigt och högt värderat i hela vårt samhälle, vilket är en anledning till att Sverige erbjuder det mest generösa föräldraledighetssystemet i hela världen. Föräldrar i Sverige får sammanlagt 480 betalda dagar ledigt med varje barn, att fördela mellan föräldrarna som de väljer, inklusive 30 dagar som föräldrarna kan ta tillsammans och ytterligare 10 dagar som båda föräldrarna tar tillsammans när ett barn föds.Jokkmokk Family life 1.jpg

Och om ditt barn blir sjukt eller behöver vård från någon av föräldrarna har du rätt till 120 betalda dagar ledigt per år för att göra detta genom VAB-systemet (vård av barn). Du kan ansöka om detta från och med att ditt barn är 8 månader gammalt tills han eller hon fyller 12 år.

Förskolan i Sverige är också ett av de mest omfattande och generösa systemen i världen, där varje familj endast betalar en bråkdel av sin inkomst, med en högsta kostnad om cirka 150 euro per månad för det första barnet och en reducerad avgift för varje efterföljande barn. Förskola är också tillgänglig för studenter i Sverige med barn.

Läs mer om det Svenska socialförsäkringssystemet