Inkluderande lärandemiljöer för alla

Förskolorna i Jokkmokk är kända för att skapa en inkluderande miljö grundad på likabehandlingsprincipen och introducerar dessa begrepp tidigt i utbildningsprocessen.

Senaste tiden har Västra Skolans dagcenter och Östra Skolan deltagit i ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på likabehandling i samarbete med Norrbottens kommuner, med målet att skapa likvärdiga och attraktiva kommuner för alla att ta del av.

jokkmokk-childcare-childflowers.jpg

Fritt skolval och trygg barnomsorg

Sverige som land tror på att utbildning och hälsovård är av yttersta vikt för våra barns och samhällets framtida utveckling, vilket är anledningen till att både hälsovård och utbildning är helt gratis, upp till doktorsnivå! Även privatskolor i Sverige ingår i det allmänna utbildningssystemet och är helt kostnadsfria.

Förskola

Förskolan är för barn i åldern ett till fem år och lägger grunden för ett livslångt lärande med fokus på individens välbefinnande och utveckling. Det är en säker, rolig och otroligt viktig tid i ett barns liv. Som förälder eller vårdnadshavare kan du välja mellan kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg, där de två senare är privatdrivna. Jokkmokks kommun erbjuder också en samisk förskola.

Förskolan i Sverige är nationellt subventionerad och varierar från 100% gratis till ett tak på cirka 140 euro per månad, som mest, baserat på inkomst. Därmed får ett barn i Sverige samma omsorg oavsett föräldrarnas inkomst, med en av de högsta per capita-utgifterna per barn i världen.

Läs mer om förskolorna i Jokkmokk

Grundskola

Grundskolorna i Jokkmokks kommun fokuserar på lärande i en demokratisk miljö. Målet är att erbjuda barn säkra och välkomnande klassrum som syftar till att etablera livslånga lärandevanor och skapa möjligheter för varje barn att bli sin bästa version.

Grundskolor i Jokkmokk

Jokkmokk Schools 1.jpg

Gymnasieskola

Jokkmokks kommun har en gymnasieskola, Bokenskolan, som drivs av Lapplands Kommunalförbund.

Högre utbildning och universitet

Jokkmokks lärocenter kan vuxna ta kurser på gymnasie-, yrkes- eller universitetsnivå på distans. Här kan du boka studierum för dig själv eller en grupp och få tillgång till digitala läromedel och Wi-Fi.