Från startups till globala aktörer

Luleå är en dynamisk och växande stad som driver den gröna revolutionen i Norra Sverige. Årtionden av utveckling inom basindustrier som råmaterial, skogsbruk, stål och elproduktion driver Luleå in i denna nya och spännande fas. Idag är investeringar på över 120 miljarder euro planerade i regionen för att möjliggöra att företag ställer om flera industrier, in i en ny grön era, samtidigt! Detta kommer att omvandla Luleå och dess systerstäder till ett av de viktigaste gröna industriella superklustren i världen! Med målet att locka mer än 100 000 nya talanger till regionen för att uppfylla löftet om den blomstrande industriella revolutionen som äger rum här, kommer Luleå att ta ledningen under denna extraordinära utveckling.

lulea-businessnetwork-facebook.jpg

Näringslivet i Luleå drivs av en gemensam passion för denna otroliga omställning, från startups till globala makthavare som alla spelar avgörande roller. Vi behöver talanger från hela världen för att förverkliga våra idéer och ambitioner. Oavsett dina talanger finns det en plats för dig i denna lilla men kraftfulla stad i centrum av Sveriges satsning att spela en större roll i den gröna omställningen i de svåraste industrierna.

Det finns flera sätt att ansluta sig till Luleås blomstrande näringsliv, från informella affärsfrukostar till ämnesdrivna industriella råd, till rådgivningstjänster för att starta eller skala upp ditt företag! Nedan hittar du en glimt av de aktörer som arbetar för att stödja ett blomstrande affärsklimat. Bli en del av denna blomstrande stad och upptäck din mening i Norra Sveriges gröna industriella revolution. Nya människor och idéer är alltid välkomna i Luleå! 

Utforska karriärmöjligheter i Luleå!

lulea-business-04.jpg

Företagsorganisationer och nätverksmöjligheter

Luleå Business Region

Luleå Business Region  arbetar med att skapa hållbar affärsutveckling genom sitt uppdrag att stödja initiativ, företag och forum, lokalt och regionalt. De hjälper investerare, besökare, företag och evenemangsarrangörer att etablera sig i Luleå. Luleå Business Region arbetar också med att övervaka och påverka regionala, nationella och internationella processer och beslut som påverkar villkoren för affärsutveckling och tillväxt. 

Norrbottens Handelskammare

Med över 300 medlemmar är Norrbottens Handelskammare ett utmärkt forum för att skapa nya relationer och få omedelbar tillgång till de bästa och mest framstående hjärnorna i Norra Sverige. Som den näst äldsta handelskammaren i Sverige har den över 118 års erfarenhet av att representera och främja sina medlemmar lokalt, nationellt och globalt genom sina tre huvudfokusområden: infrastruktur, internationell handel och kompetens. För att säkerställa att medlemmarnas prioriteringar och bekymmer hörs deltar handelskammaren aktivt i den offentliga debatten och engagerar sig i aktuella och relevanta frågor.

Luleå Näringsliv

Luleå Näringsliv är ett medlemsägt samarbetsföretag som syftar till att skapa långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt inom näringslivet. Baserat på våra partnerföretags behov erbjuder vi branschkunskap, expansiva nätverk och möjligheter att påverka progressiv och hållbar utveckling i regionen genom samarbete. Arbetet utförs av nästan 300 medlemsföretag, lokala och nationella entreprenörer och investerare i 12 olika branschråd. Vi välkomnar dig att ansluta dig till oss på Luleå Näringsliv.

Invest in Norrbotten

Invest in Norrbotten är en regional investeringsfrämjande byrå som hjälper och informerar utländska investerare om affärs- och investeringsmöjligheter, samtidigt som den stödjer och samordnar företag som planerar att etablera eller expandera sin verksamhet i norra Sverige. Invest in Norrbotten erbjuder ett omfattande nätverk av lokala, regionala och nationella affärsförbindelser. Om du överväger att investera i eller flytta ditt företag till norra Sverige är Invest in Norrbotten här för att hjälpa till!

lulea-business-03.jpg

Uppstartsföretag, mentorskap och finansiering

Arctic Business

Rankad som den sjunde bästa universitetsanknutna inkubatorn i världen av UBI Global har Arctic Business hjälpt till att bygga över 170 teknikstartups med kontor på varje kontinent och fortsätter att vara en värd för innovatörer från varje hörn av världen. Tillsammans med sina partners erbjuder Arctic Business den perfekta miljön för idéskapare, kreativa och entreprenörer.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse som arbetar för att främja utvecklingen av företag med tillväxtambitioner i norra Sverige. Dess klienter omfattar alla affärssektorer, från produktionsindustrin och turismen till IT och bioteknik. Varje år lånar fonden ut cirka 300 miljoner SEK, vilket möjliggör dynamiska, progressiva investeringar och hjälper företag att växa. Norrlandsfonden är oberoende men arbetar i nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, lokala företagsutvecklingsbyråer och andra aktörer som är involverade i att skapa livskraftiga och expanderande affärsmöjligheter i norra Sverige. 

Almi

Almi erbjuder lån till företag med tillväxtpotential och hjälper till med deras affärsutveckling. Detta gäller företag i uppstartsfasen såväl som etablerade företag. Almis verksamhet kompletterar den privata marknaden när det gäller finansierings- och affärsutvecklingsbehov för företag.

Venture Cup

Venture Cupär Sveriges största entreprenörtävling och förbinder experter från näringslivet med framtidens entreprenörer. Alla tävlande får användbar feedback, tillgång till ett etablerat nätverk, publicitet och chansen att vinna prispengar.

Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers University, University of Gothenburg, och Innovationsbron. Sedan starten 1998 har över 17 000 affärsidéer varit involverade i Venture Cup-processen.

lulea-business-01.jpg

Forskning och utveckling

Luleå Tekniska Universitet

Luleå tekniska universitet (LTU) spelar en central roll i Sveriges gröna industriella revolution. Med världsledande program inom rymd, hållbara material i en cirkulär ekonomi och grön vätgas banar LTU vägen för ledarna i en mer hållbar framtid. Enligt rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn kommer LTU att ha en betydande "roll att spela när det gäller kompetensutveckling och livslångt lärande," och vi har unika möjligheter att positionera oss som ett av Europas och Sveriges starkaste universitet när det gäller forskning och utbildning inom den gröna revolutionen.

Luleå Science Park

Luleå Science Park är platsen där innovativa och kunskapsbaserade företag utvecklas och trivs. Företag erbjuds en kreativ och stimulerande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksaktiviteter, konferensmöjligheter och servicefaciliteter. Idag har Luleå Science Park cirka 1 400 anställda inom 90 företag, vilka representerar 28 nationaliteter och som har hela världen som sin marknad.

Rise Institute

ICE Data Center på RISE är den ledande forskningsanläggningen för datacenter i Europa, och koordinerar nationella forskningsprojekt samt testar och utvecklar alla funktioner i tech-stacken, infrastrukturen och byggandet av datacenter, edge- och molnapplikationer, IT-arkitektur och maskininlärning. ICE:s uppdrag är att placera Sverige i framkant när det gäller effektiva lösningar för datacenter, edge-computing, molnapplikationer och dataanalys.