Öppen utbildning för alla

Skolor har ett av de viktigaste uppdragen i vårt samhälle. Här etableras grundläggande värderingar som demokrati och jämlikhet, och varje elev ges möjlighet att få nya kunskaper, färdigheter och grundläggande förutsättningar för att leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Välkommen till skolorna i Luleå kommun - där våra barn står i fokus och vi ger dem inspiration och kunskap för framtiden.

Gratis utbildning

Utbildningen i kommunala grundskolor och gymnasieskolor är helt gratis för alla elever. Vi tror att alla elever bör ha fri tillgång till böcker, skrivmaterial och de verktyg som är nödvändiga för deras utbildning.

Vi strävar efter att möjliggöra för alla elever, oavsett deras socioekonomiska bakgrund, att ha obegränsad tillgång till våra skolors hälso- och idrottsaktiviteter utan att behöva bekymra sig om att finansiera sin egen utrustning. Luleå kommun arbetar för att tillhandahålla all nödvändig utrustning genom utlåning och därigenom minska kostnaderna relaterade till idrotts- och utomhusaktiviteter.

Alla skolmåltider är kostnadsfria

Alla skolmåltider är kostnadsfria, och eleverna förväntas aldrig ta med sig egen matsäck. När elever deltar i studiebesök eller andra aktiviteter där skolorna inte kan erbjuda vanlig lunch, erbjuds de matsäckar utan kostnad.

lulea-schools-schoolmeal.jpg

Barnomsorg under obekväma tider

I Luleå är vi stolta över att erbjuda föräldrar barnomsorg under obekväma tider för dem som arbetar kvällar, nattskift eller helger när skolor och förskolor är stängda. Tjänsterna erbjuds för barn mellan 1 och 13 år, som för närvarande är inskrivna antingen i förskolan eller fritidsverksamhet i Luleå.

Det finns ingen extra avgift för omsorg under obekväma tider, men du måste lämna in en särskild ansökan med relevanta dokument för din specifika situation.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheter är utbildningscenter för elever från sex år till den termin de fyller 13. På fritidsverksamheter kan elever spendera tid både före och efter ordinarie skoltid, vilket gör att deras föräldrar kan arbeta eller studera heltid.

Våra fritidsverksamheter är öppna året runt och är vanligtvis belägna på skolornas områden. Dagliga öppettider anpassas efter föräldrarnas scheman och elevernas behov. Genom att samarbeta strävar skolan och fritidsverksamheterna efter att erbjuda eleverna omfattande personlig utveckling och utbildningsmöjligheter.

lulea-school-maleteacher.jpg

Avgiften för att delta i fritidsverksamhet struktureras på ett liknande sätt som avgiften för förskolan. Den totala avgiften beror på hushållets inkomst och antalet barn som går i förskola och på fritidsverksamhet.

Skoltransport 

Elever som är inskrivna i grundskolan mellan förskolan och nionde klass, specialundervisning eller gymnasieskolan har rätt till gratis transport inom kommunen. Skoltransport kan antingen ske genom hämtning vid elevens hem eller vid en mötesplats nära hemmet. Privat skoltransport erbjuds om det anses nödvändigt med avseende på avstånd, trafik, funktionshinder eller andra omständigheter. Gymnasieelever med mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan har också rätt till gratis transport. Varje fall av privat skoltransport prövas individuellt enligt Luleå kommuns riktlinjer för skoltransport.

Förskola

Sveriges förskola är ett system av utbildningsaktiviteter för barn mellan ett och fem år, som tar hand om barnen medan deras föräldrar arbetar, går i skolan, är föräldralediga eller aktivt söker jobb. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och har sin egen läroplan som styrs av skollagen.

Luleå är en av kommunerna i Sverige med flest antal behöriga förskolelärare, där lärare och lärarassistenter samarbetar för att erbjuda vård och utbildning för alla barn. Luleå fungerar också som administrativt distrikt för tre nationella minoriteter och har tvåspråkiga förskolor på samiska, meänkieli och finska. Dessutom finns det även en Montessori-inspirerad förskola i kommunen för de som önskar.

Totalavgiften styrs av hushållets totala inkomst och antalet barn som för närvarande går i förskolan. Alla tre till femåriga barn har rätt till kostnadsfri offentlig förskola 525 timmar per år, och antagning erbjuds från höstterminen det år barnet fyller tre.

Läs mer om förskolan i Luleå

lulea-schools-preschool.jpg

Grundskola

I Sverige är skolgången obligatorisk från första klass till slutet av nionde klass. Denna del av barnets utbildning kan också slutföras genom något av Luleås utbildningsprogram för barn med särskilda behov.

Luleå kommun erbjuder ett brett urval av grundskolealternativ, inklusive några med särskilda inriktningar:

  • Engelskspråkig grundskola (Björkskatanskolan - från sjunde klass)
  • Matematik (Hertsöskolan - från sjunde klass)
  • Tvåspråkig undervisning på meänkieli, finska och samiska (Örnässkolan)
  • Montessori-inspirerad utbildning

Läs mer om grundskolan i Luleå

Gymnasieskola

Gymnasiet lägger en viktig grund för unga vuxna på vägen mot högre utbildning eller deras övergång till arbetslivet. Luleås huvudgymnasium är en av de största i Sverige, med sitt campusområde som omfattar fem kvarter, kallat Luleå gymnasieskoleby. Här samlar vi ett brett urval av utbildningsinriktningar som lockar elever från hela norra Sverige och andra delar av Sverige. Vi erbjuder 18 olika gymnasiespecialiseringar, inklusive:

  • Flera certifikatutbildningar, inklusive vårt tekniska gymnasium, bygg- och anläggningsgymnasium och värme-, ventilation- och sanitetsgymnasium
  • Fyra specialiseringar som gör att elever kan kombinera sin utbildning med elitsatsningar  inom idrott
  • Norra Sveriges enda avancerade program i matematik med nationell antagning
  • Ett fjärde teknikår för ett gymnasieingenjörsintyg

Läs mer om gymnasieskolan

lulea-schools-collegestudents.jpg

Ytterligare utbildningsmöjligheter

Internationell utbildning

Luleå arbetar hårt för att utöka sitt utbud av engelskspråkig utbildning enligt den svenska läroplanen för alla nivåer från förskola till 9:e klass. Vi arbetar också med att etablera en internationell skola som erbjuder International Baccalaureate-programmet från förskola till nionde klass, med ett preliminär öppningsdatum planerat till 2024.

Kulturskola

Luleå kulturskola syftar till att erbjuda alla barn och vuxna i Luleå tillgång till kreativa och kulturella aktiviteter.

Under veckodagarna erbjuder skolan olika musikkurser, och under kvällar och helger inkluderar kurserna målning, dans, drama, media, musik, kör och orkester. Alla utbildningsprogram för kulturskolan erbjuds i Barnens Kulturhus. Alla aktiviteter är kostnadsfria, och musikinstrument finns att hyra.

Digital utbildning

På senare tid har stora investeringar gjorts inom digitalisering i Luleå. Alla elever från årskurs sex till gymnasiet erbjuds egna digitala verktyg för utbildning, och i lägre årskurser erbjuds eleverna digitala verktyg utan kostnad under skoltid.

Den högt digitaliserade utbildningsmiljön banade vägen för distansutbildning under Covid-19-pandemin. Föräldrar kan kommunicera med skolan och rapportera frånvaro eller sjukfrånvaro för sina barn via en app, och för dem med barn inskrivna i förskolor och fritidsverksamhet kan de också digitalt rapportera sina närvarotider.

lulea-schools-digitaleducation.jpg

Att välja skola

När du bor i Luleå är ditt barn alltid garanterat en plats i den kommunala grundskolan och kommer att tilldelas en plats i din lokala skola enligt din officiella hemadress. Dock har du som förälder rätt att välja en annan skola  än den som är utsedd för ditt barn, vilket säkerställer att din bostadsadress inte är avgörande för vilken skola ditt barn kommer att gå i.

Privata skolor

Det finns några privatskolor i kommunen. Kontakta skolan direkt om du vill att ditt barn ska gå i en privatskola. Privatskolor har sina egna köer och hanterar ansökningar oberoende av kommunen. Privatskolor finns tillgängliga för alla utbildningsnivåer, inklusive förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Luleå.