Gratis utbildning och säker barnomsorg

Sverige som land tror på att utbildning och hälsovård är av yttersta vikt för våra barns och samhällets framtida utveckling, vilket är anledningen till att både hälsovård och utbildning är helt gratis, upp till doktorsnivå! Även privatskolor i Sverige ingår i det allmänna utbildningssystemet och är helt kostnadsfria.

Förskola

Förskola är för barn i åldern ett till fem år och lägger grunden för ett livslångt lärande, med fokus på individens välbefinnande och utveckling. Det är en trygg, rolig och otroligt viktig tid i ett barns liv. Som förälder eller vårdnadshavare kan du välja mellan kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg, där de två senare är privatdrivna. Skellefteå kommun erbjuder även förskola på finska.

skelleftea-childcare-playing.webp

Förskolan i Sverige är universellt subventionerad och varierar från 100% gratis till ett tak på cirka 140 euro per månad, som mest, baserat på inkomst. Därmed får ett barn i Sverige samma omsorg oavsett föräldrarnas inkomst, med en av de högsta per capita-utgifterna per barn i världen.

Grundskola

Grundskolan i Skellefteå kommun fokuserar på lärande i en demokratisk miljö. Målet är att erbjuda barn säkra och välkomnande klassrum som syftar till att etablera livslånga lärandevanor och skapa möjligheter för varje barn att bli sin bästa version.

skelleftea-childcare-teacher.webp

När ditt barn närmar sig sin sjätte födelsedag är det dags att ansöka om förskoleklass, den första nivån av grundskoleutbildning. Förskoleklassen är kostnadsfri och täcker upp till 20 timmar per vecka.

Gymnasieskola

Skellefteå har tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsskolan och Baldergymnasiet, belägna i centrala Skel­lefteå, samt Natur­bruksgymnasiet, som ligger i Burträsk utanför staden. Skellefteå har även några fristående skolor i stadens centrum och en international gymnasieskola med undervisning på engelska.

Fristående skolor

Det finns några fristående skolor i kommunen, inklusive Internationella Engel­ska Skolan. Kontakta skolan direkt om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola. Fristående skolor har sina egna köer och hanterar ansökningar oberoende av kommunen. Fria skolor finns tillgängliga för alla utbildningsnivåer också.

Högre utbildning och universitet

Campus Skellefteå är en knutpunkt för teknologisk innovation och forskning. Flera etablerade universitet, yrkesprogram och näringslivet är alla representerade där.

skelleftea-childcare-students.webp

Genom Luleå tekniska universitet, RISE Research Institute of Sweden, Mälardalens universitet och Umeå universitet är Campus Skellefteå världsledande inom forskningsområden som elektrisk kraft, spridande och mobil datorteknik samt träteknik.