Sveriges högsta andel doktorander

Umeå har en högt utbildad befolkning som värdesätter sitt utbildningssystem. Med två universitet och Sveriges högsta andel doktorander är det uppenbart att utbildning är en prioritet. Vi har medvetet skapat läromiljöer som förmedlar kunskap, trygghet, respekt och gemenskap.

Högskoleutbildning

Med sina två universitet, Umeå universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), är Umeå en av Sveriges ledande universitetsstäder.

Umeå Universitet är flaggskeppet för högre utbildning i norra Sverige, med ett brett utbud av akademiska möjligheter, inklusive kreativa läromiljöer, ett spännande campusliv och välfungerande stödtjänster.

Och även om SLU kanske inte har lika många studenter som Umeå universitet, rankas det som det tredje bästa universitetet i världen inom jordbruk och skogsbruk, och som nummer 27 inom veterinärmedicin enligt QS World University Rankings!

umea_schools2_35214d291a.webp

Grund- och gymnasieskola

På nationell nivå är skolorna i Umeå väl ansedda, och Umeås elever presterar näst bäst i hela landet. Som stad investerar vi också mer i kultur än de flesta andra kommuner i Sverige, vilket möjliggör för våra barn att dra nytta av ett fantastiskt utbud av kulturella upplevelser under hela sin skoltid. Vi vet också att fysiskt välbefinnande är en viktig del av en hälsosam lärmiljö, vilket är anledningen till att vi satsar på att möjliggöra för alla barn att delta, för att göra eleverna mer fysiskt aktiva i sin vardag.

Totalt sett har Umeå över 50 grundskolor, inklusive både offentliga och privata alternativ, vilket innebär att du aldrig är långt ifrån en fantastisk (och 100% gratis!) utbildning.

umea_schools3_16869b4600.webp

Förskola och barnomsorg

Det svenska utbildningssystemet börjar i förskolan, där utbildningen fokuserar på demokrati, inflytande och språkutveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande!

Förskolan i Sverige är statligt subventionerad och varierar från 100% gratis till en maxgräns på cirka 140 euro per månad, baserat på inkomst. Detta gör att ett barn i Sverige oavsett föräldrarnas inkomst kommer att få samma omsorg, med en av de högsta per capita-utgifterna per barn i världen.

I Umeå hör de offentliga skolorna till landets mest framgångsrika. Från 1 års ålder till 20 års ålder finns en stark inriktning på kärnuppdraget: att varje elev ska ha rätt att utveckla sin fulla potential.

umea_schools4_332674606d.webp

Förskole- och barnomsorgsalternativ i Umeå

I Umeå finns flera offentliga förskolor  och deras huvudsakliga fokus är att ge ditt barn en trygg miljö för lärande och att inspirera dem att vara nyfikna på kunskap under hela sitt liv. Läroplanen i förskolan arbetar mycket med språkfärdigheter, social kompetens, matematik och miljöfrågor.

Det finns också flera privata förskolor med olika specialiseringar, liksom offentliga och privata dagvårdsalternativ istället för förskola.

Språkorienterade förskolor

Förskolan Snöflingan i området Berghem har en samisk avdelning, och finska avdelningar erbjuds på förskolan Lundagård i området Ålidhem. Barnen på dessa förskolor ges möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål tillsammans med sin multikulturella identitet.

För föräldrar som arbetar obekväma timmar

Aftonstjärnan på Berghem erbjuder barnomsorg för barn mellan 1 och 13 år för föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar obekväma timmar under kvällar, nätter och helger.