Utforska alla
Gröna Hotspots

Lär dig mer om den gröna omställningen och dess betydelse för städerna och regionerna där den pågår.

Världens första
Gröna superkluster

Entreprenörer och innovatörer i Norra Sverige omdefinierar vad som är möjligt när det gäller teknologiska genombrott och den tid det tar för dessa innovationer att nå den globala marknaden.

 

Från fossilfria batterier, stål och råmaterial till bränslen för sjöfart och nya framsteg inom rymdteknik – ledarna för denna nästa (och mycket gröna) industriella revolution bryter med de traditionella metoderna och följer sina visioner och målsättningar för att rädda vår planet.

Vägen till nollutsläpp

Vägen till koldioxidneutrala industrikluster läggs när strategisk lokal implementering genererar global påverkan. Den största utmaningen på vägen mot 'net zero' är att göra industriella processer koldioxidneutrala, processer som idag står för 30% av de globala utsläppen.

Det handlar inte bara om arbete, det finns också tid för nöjen!

Upplev livskvaliteten som Sverige erbjuder i hjärtat av det arktiska landskapet, där en världsledande innovationskultur samsas med storslagen natur av skogar, berg och ändlösa kustlinjer.

Gör en av de inspirerande städerna i Norra Sverige till ditt nya hem och bli en del av detta unika och dynamiska ekosystem!

Små städer
stor påverkan

De nyskapande företagen i Norra Sverige tänker nytt för att förändra industrier som är svåra att elektrifiera. De är på väg att bygga världens främsta gröna industrikluster. Genom branschöverskridande samarbete och strategisk samlokalisering jobbar de hårt för att minska utsläppen och göra verksamheten mer hållbar. Detta inkluderar smart användning av energi och återanvändning av avfall.

På väg Norge
Hotspots i Norge
På väg Finland
Hotspots i Finland
Tycker du att din stad borde vara MindDig's nästa green hotspot? Övertyga oss!