Abonnemang
Baserade på arbetsgivarens storlek

Våra prenumerationsavgifter baseras på storleken på ditt företag eller organisation, och inte på de funktioner du får tillgång till eller antalet användare. Alla arbetsgivare får full tillgång till vår plattform och kan ha obegränsat antal användare.

Blossom

För små företag

100 EUR
faktureras månadsvis
+ Startavgift
Grow

21-50 anställda

500 EUR
faktureras månadsvis
+ Startavgift
Accelerate

51-250 anställda

1,250 EUR
faktureras månadsvis
+ Startavgift
Evolve

över 250 + anställda
PARTNER I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

2,500 EUR
faktureras månadsvis
+ Startavgift
VAD FÅR DU?
Har%20du%20en%20fr%C3%A5ga%3F